Inwestycja Aquapark

Fundusze Europejskie- dla rozwoju Dolnego śląska

 

 

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że na podstawie  Umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPDS.01.01.00-02-546/09-00 w Hotelu „JAN” w Wojcieszycach w okresie od dnia 15.09.2009 r. do dnia 31.03.2012 r. zrealizowany został  Projekt pt.:

„ Rozszerzenie usług w Hotelu JAN poprzez uruchomienie innowacyjnego centrum rekreacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013".

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat: 1.1D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu
Podschemat: 1.1.D1.a – „Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012)”


Całkowita wartość Projektu:                                            9 747 403,23 PLN
Wkład Unii Europejskiej:                                                   3 994 038,42 PLN

Beneficjent:
Zakład Usług Remontowo – Budowlanych i Instalacyjnych Jan Chrożnowski HOTEL JAN - Jan Chrożnowski,
Adres: 58-560 Jelenia Góra, Wojcieszyce 231Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013